Phim UNFORGOTTEN -Không Thể Nào Quên ở Calgary, Canada

Phim UNFORGOTTEN – Không Thể Nào Quên ở Vancouver BC, Canada

Phim UNFORGOTTEN -Không Thể Nào Quên ở Canada, đã chiếu thành công ở Vancouver,BC, 3/13/2016. Ký giả Fred Sottile-Thu Hà chuyển dịch. Đó là một buổi chiều ảm đạm ở Vancouver, vào chiều chủ nhật

Phim UNFORGOTTEN – Không Thể Nào Quên ở Montreal, QC, Canada

Ngày cuối tuần với những sinh hoạt văn hóa, xã hội thường là dịp cho tất cả người dân Việt vùng Montréal tụ tập về chung quanh trụ sở cộng đồng. Câu hỏi, lời chào

Little Saigon TV

Radio MẸ VIỆT NAM

Talk Show Diem Thuy for April 2016